100 Jaar Hornerheide

100 jaar Hornerheide

1921 - 2021

100 jaar Hornerheide

1921 - 2021

100 jaar Hornerheide in Horn

Het project 100 jaar Hornerheide is een burgerinitiatief pur sang en staat los van de activiteiten die de stichting Proteion en CIRO Expertisecentrum voor Chronisch Orgaanfalen in 2021 gaan organiseren rond het jubileum van Hornerheide.

100 jaar Hornerheide moet de natuurlijke verbinding markeren tussen de inwoners van Horn en Leudal die al sinds de oprichting van het voormalige sanatorium bestaat.
We vieren dit jubileum SAMEN.

Activiteiten

Op 7 mei 2021 bestaat Hornerheide 100 jaar. Dit willen we uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan. Voor de inwoners van Horn en voor heel veel mensen daarbuiten is Hornerheide een begrip en er bestaan al vele jaren nauwe banden tussen de inwoners van Horn en de zorginstelling. We willen er dan ook een echt ‘verbonden’ dorpsfeest van maken waarbij de reeds bestaande en mogelijk nieuwe banden een extra boost kunnen krijgen, want de bewoners van Hornerheide zijn ook inwoners van Horn. Het gaat niet alleen om de datum 7 mei 2021 maar om een aantal feestelijke activiteiten in de loop van 2021.

Voor Proteion, Ciro en de Stichting 100 jaar Hornerheide staat het jaar 2021 in het teken van het 100 jarig jubileum van het voormalig sanatorium Hornerheide. Op allerlei manieren wordt dat gevierd. Wij willen de inwoners van Horn hier graag in meenemen door het jaar heen.

Op 7 mei 1921 werd door het voormalige Groene Kruis het sanatorium Hornerheide geopend voor de behandeling van mensen met tuberculose.  Net als nu werd het land door een pandemie geteisterd. Nu is Hornerheide vooral bekend als Expertise Centrum (CIRO) voor longziekten en een beschermde woonvorm en behandelcentrum voor mensen met dementie (Proteion).

 

In september 2020 is een burgerinitiatief ontstaan om de verbinding tussen Hornerheide en het dorp Horn e.o. te verstevigen en te helpen mee vorm te geven aan een mooi jubileumjaar.

Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stichting 100 jaar Hornerheide. Samen met enthousiaste en creatieve inwoners van Leudal, Ciro en Proteion  gaan we er een echt ‘verbindend’ dorpsfeest van maken waarbij de reeds bestaande en mogelijk nieuwe verbanden tussen Horn/Leudal en Hornerheide een boost kunnen krijgen

Geschiedenis

Wong koos voor een dierenthema. Vanuit zijn jeugd kende hij het dierenleven op Hornerheide en daarom stond in het reliëf een gestileerde dennenboom centraal met daarin de dieren die op Hornerheide in het wild voorkomen: de Vlaamse gaai, de nachtegaal, het steenuiltje, de eekhoorn, de merel, het konijn en de houtduif. De voorstelling is gekapt uit een zogenaamde Euvil Mabrié, een Franse kalkzandsteen die Wong samen met zijn steenhouwer Latiers ging halen in de buurt van Nancy. Omdat de steen een grove structuur had, werd hij bewerkt met een puntbeitel.