Activiteiten

Activiteiten

 1. Het realiseren van een Gedenkboek 100 jaar Hornerheide
 2. Vaste plek realiseren voor de 6 glas-in-loodramen van Charles Eyck
 3. Bouw multifunctioneel paviljoen i.s.m. ondernemers en vrijwilligers uit Leudal
 4. Cadeaus voor bewoners (o.a. meerdere elektrische duofietsen, Jeu de boules baan)
 5. Feestelijke activiteiten voor bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en het personeel
 6. Het realiseren van een scholenproject om de jeugd te betrekken bij de rijke historie en de huidige zorg die op Hornerheide plaatsvindt.

Het project eindigt 31-12-2021.

De stichting hoopt/verwacht dat alle geplande doelen, zoals hierboven omschreven, dan gerealiseerd zijn.

Multifunctioneel paviljoen

Er wordt een multifunctioneel paviljoen gebouwd op het binnenterrein van het zorgcentrum. Het paviljoen krijgt een ontmoetingsruimte en er wordt een gebedsruimte in gerealiseerd.

Kunstwerk van Charles Eyck

Het prachtige kunstwerk van Charles Eyck (zes grote glas-in-loodramen) krijgt een definitieve plek op het terrein.
De serie ramen draagt de titel ‘Het gezonde leven in Limburg’.
Eyck slaagde er in zijn ontwerp in om een sfeer van prettige levenslust te creëren en zo voor de patiënten die binnenkwamen in het sanatorium de opname te verzachten.
Mooi om dit kunstwerk weer aan het grote publiek te kunnen tonen.

Kunstenaar Dolf Wong

Het voormalige hoofdgebouw van het Sanatorium wordt beter zichtbaar gemaakt met prominent in zicht de gevelsteen van kunstenaar Dolf Wong boven de toegangsdeur.
De structuur van het reliëf komt het mooist tot zijn recht, als de morgenzon erop valt en dat willen we weer herstellen.

PROGRAMMA Jubileumjaar

PROGRAMMA

(Alles onder voorbehoud vanwege de dan geldende coronamaatregelen)

Gedurende het hele jaar zijn er feestelijke activiteiten voor bewoners, mantelzorgers/ vertegenwoordigers, vrijwilligers en personeel. Deze worden omlijst door bijdragen van diverse verenigingen uit Horn en omgeving en de parochie St. Martinus uit Horn.

Over specifieke data wordt gecommuniceerd zodra deze definitief doorgaan.

Door het jaar heen zijn er ook spontane acties vanuit de gemeenschap. Die omarmen we natuurlijk heel graag. Volg onze nieuwspagina via de website om te zien en lezen wat er zoal door mensen aan creatieve en ludieke ideeën ontstaan.

Februari 2021

 • Start voorinschrijving gedenkboek.
 • Lancering website en start promotiecampagne voor de voorinschrijving van het Gedenkboek.

Maart 2021

 • De eerste groep sponsoren worden gepresenteerd in Hallo van maart.
 • Start TV uitzendingen ML5. Gedurende het hele jaar zal ML5 elke twee weken TVuitzendingen verzorgen met interviews van markante personen uit het heden en verleden van Hornerheide. Aan het einde van het jubileumjaar wordt daar een documentaire van gemaakt die samen met het gedenkboek wordt gepresenteerd.

April 2021

 • De Rabobank Peel, Maas en Leudal en de stichting 100 jaar Hornerheide hebben een donatie gedaan voor de aanschaf van twee elektrische duo fietsen.

 Mei 2021

 • Binnenkort wordt gestart met de bouw van een multifunctioneel paviljoen op het binnenterrein van Hornerheide. Het paviljoen dat voor het grootste gedeelte uit glas bestaat, doet dienst als ontmoetingsruimte. Er komt tevens een kapelfunctie/stilteruimte in. Daarmee wordt een lang gekoesterde wens van bewoners en mantelzorgers vervuld. De bouw wordt geheel gefinancierd door Proteion als bijzonder geschenk aan Hornerheide.

Als alles meezit o.a. ook ten gevolge van de coronamaatregelen wordt het ‘glazen huis’ in mei officieel geopend door onze burgemeester samen met één van onze bewoners. Als het lukt op 7 mei, want dan bestaat Hornerheide op de dag af 100 jaar.

 • Als het paviljoen gereed is volgt ook de onthulling van het gedenkteken voor alle bewoners die gedurende de Corona Pandemie zijn overleden. Een geschenk namens de inwoners van Horn aan bewoners en personeel van Hornerheide.

 Juni 2021

 • Onthulling van de gerestaureerde glas-in-loodramen van Charles Eyck. Ze krijgen als bijzonder kunstwerk een plek op het terrein van Hornerheide zodat iedereen die kan bewonderen. Ze staan nu ergens opgeslagen in een depot en zijn daardoor aan ieders oog

Mogelijk valt dat samen met de feestelijke opening van de Art Walk van Ciro

 • Voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs wordt het scholenproject uitgevoerd, waarbij kinderen en jongeren kunnen kennis maken met de geschiedenis van Hornerheide, het groen en de kunstwerken.

September 2021

 • Het Gedenkboek over 100 jaar Hornerheide wordt gepresenteerd
 • Het jubileumfeest met mooie en gedenkwaardige optredens

December 2021

Afsluiting jubileumjaar

Veelgestelde vragen

vraag

antwoord