Boekpresentatie

dinsdag 9 november 2021

Boekpresentatie

Op 13 november 2021 heeft in zeer kleine kring (vanwege de geldende Coronamaatregelen)
de officiële presentatie plaatsgevonden van het boek ‘Honderd Jaar Hornerheide;
elke dag gewoon bijzonder
De auteur, Jac Wijnands , heeft een gesigneerd exemplaar van het boek formeel aangeboden aan de
manager van Proteion Hornerheide, Frenk Niesten en alle aanwezige gasten.

Bestellen
Wilt u dit prachtige en unieke boek ook
bemachtigen, dan kan dat door:

Overmaking van € 15, op rekening van Stichting
100 jaar Hornerheide (zie hieronder).

Bij het betalingskenmerk vermelden van uw
mailadres, naam en postadres.
Na betaling ontvangt u bericht waar u het boek kunt ophalen.

Secretaris:
Huub Stollman
Adres: Graaf Janstraat 2/6085 EK Horn
KvK: 80302238
Bankrekening: IBAN NL23 RABO 0359 4412 89
Telefoon: 06 23678701
email: stollmanhuub@gmail.com